Οι Στόχοι του Πανελλήνιου Μακεδονικού Μετώπου

Αναστήλωση του πατριωτικού φρονήματος του λαού μας και αποκατάσταση της εμπιστοσύ­νης στον εαυτό του και στις σίγουρες δυνατότητές του να υπερασπισθεί τα κυριαρχικά του δικαιώ­ματα, την εθνική του ανεξαρτησία, την πρόοδο και την ευημερία του.
Εξωτερική πολιτική με αποκλειστικό κριτή­ριο το εθνικό συμφέρον και εθνική στρατηγική ­αποτρεπτικής ισχύος. Δόγμα εθνικής ασφαλείας με κύριες αρχές: - Καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. - 'Αντικατάσταση ενδοτισμού με τη διεκδίκηση, την αμοιβαιότητα, την ανταπόδοση και την πίεση.
* Στενή συνεργασία καί υπεράσπιση της Κύπρου, Προστασία μειονοτήτων μας όπου γης.
* Αξιοποίηση ευρωπαϊκών φιλοδοξιών γειτόνων μας.
* Όχι στην ένταξη της Τουρκίας. Σχέση με όρους έμπρακτης καλής γειτονίας, παύση παραβιάσεων, άρση cαsus belli, αποχώρηση 'Αττίλα και Εποίκων.
* Σκοπιανό: Καμιά αναγνώριση με όνομα Μακεδονία ή παράγωγά του, Διαρκές veto σε έντα­ξη Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ όσο δεν εγκαταλείπουν το όνομα Μακεδονία. Όχι στη σύνθετη.
* Κυπριακό: Ευρωπαϊκή λύση με βάση ευρω­παϊκό κεκτημένο, ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και την αρχή του ενιαίου κράτους.
* Απόδημος Ελληνισμός: 'Ενεργοποίησή του, οργάνωση μηχανισμών πίεσης (lobby).
Ευρωπαϊκή Ένωση: Μέσα στην Ευρώπη με βάση τις ελληνικές αξίες και την ιδιοπροσωπία μας. Μέγιστη εκμετάλλευση χρηματοδοτικών προ­γραμμάτων.
Οικονομία: Μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση. Μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης με αύξηση κρατικών δαπανών. 'Ενδυνάμωση κοινω­νικού κράτους.
Καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, δίκαιος μισθός και αξιοπρεπείς συντάξεις. Όχι τυφλή προσαρμογή στις επιταγές της ΕΕ., πρόταξη εθνικών οικονομικών πολιτικών. Σοβαρή στήριξη του αγρότη και των μικρομεσαίων.
Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Να πάψουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να είναι τα μόνιμα υποζύγια.
Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση του κρατι­κού χρήματος με πρόταξη του δημοσίου συμφέρο­ντος, πέρα και πάνω από τα συμφέροντα συντε­χνιών και διαπλοκής. Καταπολέμηση διαφθοράς που ξεπερνά τα κόμματα. Τέλος στην ατιμωρησία.
Οικογένεια: Γενναία στήριξή της, πνευματική, κοινωνική, οικονομική. Αποτελεσματικά κίνητρα για την αντιμετώπιση της καλπάζουσας δημογραφικής κατάρρευσης. Δραστικά μέτρα διάσωσης των νέων μας από τον εφιάλτη των ναρκωτικών.
Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και Πόντιοι νεοπρόσφυγες: Μέτρα δραστικής στήριξής τους.
Παιδεία: Εκτός κομματικής συναλλαγής. Άμεσες τίμιες λύσεις με εθνική συνεννόηση. Τέρμα στα αζήτητα πτυχία. 'Εκπαιδευτικό σύστημα πού εμπεδώνει την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελληνοπαίδων. Διαρκής επιμόρφωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Πολιτισμός: Οι διαχρονικές ελληνικές και Ορθόδοξες αξίες εκφράζουν τη συλλογική μας συνείδηση. Να αναδείξουμε την οικουμενικότητά τους.
Υγεία: Προτεραιότητα στελέχωσης - επιμόρ­φωσης προσωπικού. Υποδομές και μέσα για βελ­τίωση υγειονομικών υπηρεσιών.
Περιβάλλον: Δραστική ανάσχεση περαιτέρω καταστροφής. Διαφύλαξη και συνειδητή διαχείρι­ση πολύτιμων φυσικών πόρων. 'Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναβάθμιση ποιότητας ζωής. Μέτρα πολιτείας για την προστασία αδέσποτων κατοικιδίων.
Αξιόπιστη αστυνομία, διαρκής εκπαίδευση - μετεκπαίδευση. Καταπολέμηση της εγκληματικότητας με δραστικά μέτρα που θα ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του πολίτη.
Ο δικομματισμός απέτυχε. Ο δικομματισμός βλάπτει τη χώρα και πρέπει να ηττηθεί.
Δεν θα επιτρέψουμε οι φόβοι των πολιτών να είναι δυνατότεροι από τα όνειρά τους.
Απορρίπτουμε μια κουρασμένη Ελλάδα που ψάχνει αφορμές συνθηκολόγησης.


Πιστεύουμε σε μια δυνατή και δημιουργική Ελλάδα.
Μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον.
Ελάτε μαζί μας.


ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου